معنی و ترجمه کلمه spiral instability به فارسی spiral instability یعنی چه

spiral instability


علوم هوايى : ناپايدارى چرخشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها