معنی و ترجمه کلمه spirit به فارسی spirit یعنی چه

spirit


جوهر،حميت قسمتى ،حميت ،غرور،جان ،روان ،رمق ،روحيه ،جرات ،روح دادن ،بسرخلق اوردن
علوم مهندسى : الکل
قانون ـ فقه : روح ،مشروبات الکلى
روانشناسى : روح
علوم نظامى : روح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها