معنی و ترجمه کلمه spirochaeta به فارسی spirochaeta یعنی چه

spirochaeta


spirochete(،( )spirochaeteطب )اسپيروکت ،هر نوع باکترى مارپيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها