معنی و ترجمه کلمه splice به فارسی splice یعنی چه

splice


گره زدن سيم ،تعمير سيم ،بهم تابيدن ،باهم متصل کردن ،پيوند کردن
علوم مهندسى : نيمه نيمه رويهم گذاشتن
الکترونيک : مفصل بافته
عمران : اتصال دادن با جوش
معمارى : وصله
علوم نظامى : بست زدن طناب يا سيم
علوم دريايى : پيوند زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها