معنی و ترجمه کلمه split personality به فارسی split personality یعنی چه

split personality


(ر.ش ).تعدد شخصيت ،شخصيت دو نيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها