معنی و ترجمه کلمه split unit به فارسی split unit یعنی چه

split unit


علوم نظامى : يکان جدا شده يا مجزا شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها