معنی و ترجمه کلمه spoin bank به فارسی spoin bank یعنی چه

spoin bank


انبار مازاد
عمران : محل نگهدارى وسايل مازاد بر احتياج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها