معنی و ترجمه کلمه spotted به فارسی spotted یعنی چه

spotted


خالدار،لکدار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها