معنی و ترجمه کلمه spotting به فارسی spotting یعنی چه

spotting


تشخيص محل گلوله ،ديدبانى کردن ديد زدن ،تشخيص دادن
علوم نظامى : تنظيم تير و ديدبانى اتش درتوپخانه دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها