معنی و ترجمه کلمه spray gun به فارسی spray gun یعنی چه

spray gun


تلمبه سمپاش ،گردپاش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها