معنی و ترجمه کلمه spurge به فارسی spurge یعنی چه

spurge


(گ.ش ).فرفيون)=euphorbia(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها