معنی و ترجمه کلمه squad به فارسی squad یعنی چه

squad


تيم ،(نظ ).گروه ،بصورت جوخه يادسته دراوردن
ورزش : گروه 5 نفرى تيراندازان در مسابقه نوبتى
علوم نظامى : جوخه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها