معنی و ترجمه کلمه squirted filament به فارسی squirted filament یعنی چه

squirted filament


الکترونيک : افروزه جهيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها