معنی و ترجمه کلمه stability operations به فارسی stability operations یعنی چه

stability operations


عمليات ارام سازى
علوم نظامى : عمليات تامين ثبات داخلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها