معنی و ترجمه کلمه stag jump به فارسی stag jump یعنی چه

stag jump


ورزش : پرش با پاهاى باز در هوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها