معنی و ترجمه کلمه staidness به فارسی staidness یعنی چه

staidness


متانت ،وقار،ارامش ،پايدارى ،ثبات

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها