معنی و ترجمه کلمه stalker به فارسی stalker یعنی چه

stalker


ساقه ساز،کسيکه ميخرامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها