معنی و ترجمه کلمه stance به فارسی stance یعنی چه

stance


وضع ،حالت ،ساختمان ،طرز ايستادن ،ايستايش
ورزش : طرز ايستادن در گوى زنى ،طرز ايستادن شمشيرباز مقابل حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها