معنی و ترجمه کلمه stand alone به فارسی stand alone یعنی چه

stand alone


خودکفا،مستقل ،وضعيت يکتا
کامپيوتر : به تنهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها