معنی و ترجمه کلمه stand for به فارسی stand for یعنی چه

stand for


داوطلب بودن ،هواخواه بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها