معنی و ترجمه کلمه stand off به فارسی stand off یعنی چه

stand off


خصوصيات جنگ افزار هواپيما،برترى رزمى جنگ افزار،محشور نبودن ،دفع کردن ،بدفع الوقت گذراندن ،سرد،گريز کردن ،(درمسابقه)مساوى ياهيچ به هيچ
علوم نظامى : فاصله لازم براى نفوذ گلوله ثاقب در لحظه عمل کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها