معنی و ترجمه کلمه standard oxidation potential به فارسی standard oxidation potential یعنی چه

standard oxidation potential


شيمى : پتانسيل اکسايش استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها