معنی و ترجمه کلمه standing broad jump به فارسی standing broad jump یعنی چه

standing broad jump


ورزش : پرش طول بدون دورخيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها