معنی و ترجمه کلمه stark naked به فارسی stark naked یعنی چه

stark naked


بکلى برهنه ،لخت( و )عور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها