معنی و ترجمه کلمه stars and stripes به فارسی stars and stripes یعنی چه

stars and stripes


پرچم امريکا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها