معنی و ترجمه کلمه stars and stripes به فارسی stars and stripes یعنی چه

stars and stripes


پرچم امريکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها