معنی و ترجمه کلمه state of stress به فارسی state of stress یعنی چه

state of stress


معمارى : حالت تنش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها