معنی و ترجمه کلمه static head به فارسی static head یعنی چه

static head


معمارى : فشار ايستايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها