معنی و ترجمه کلمه static propeller thrust به فارسی static propeller thrust یعنی چه

static propeller thrust


علوم هوايى : تراستى که توسط يک ملخ توليد ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها