معنی و ترجمه کلمه static storage به فارسی static storage یعنی چه

static storage


انباره ايستا
کامپيوتر : انباره ايستا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها