معنی و ترجمه کلمه statuesque به فارسی statuesque یعنی چه

statuesque


تنديس وار،خوش هيکل ،مجسمه وار،شبيه مجسمه ،سبک مجسمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها