معنی و ترجمه کلمه status quo به فارسی status quo یعنی چه

status quo


وضع فعلى ،وضع موجود،وضع کنونى ،حالت طبيعى
قانون ـ فقه : وضع موجود
روانشناسى : وضع موجود
بازرگانى : وضع موجود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها