معنی و ترجمه کلمه stenosis به فارسی stenosis یعنی چه

stenosis


(طب )تنگ شدن يا انقباض بعضى از مجراهاى بدن ،تنگى مجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها