معنی و ترجمه کلمه step به فارسی step یعنی چه

step


گام برداشتن ،با گام پيمودن ،پاشنه کفش ،کف پله ،قراردادن دکل درحفره مخصوص ،گام ،مرحله ،صداى پا،پله ،رکاب ،پلکان ،رتبه ،درجه ،قدم برداشتن ،قدم زدن
علوم مهندسى : سر سطر
کامپيوتر : مرحله
عمران : پله
قانون ـ فقه : پ ايه
شيمى : جزء واکنش
روانشناسى : مرحله
ورزش : شيب تند دامنه
علوم نظامى : قدم رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها