معنی و ترجمه کلمه sterile به فارسی sterile یعنی چه

sterile


نازا،عقيم ،بى بار،بى حصل ،باير،سترون
قانون ـ فقه : عقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها