معنی و ترجمه کلمه متولى به انگلیسی متولى یعنی چه

متولى

custodial
custodian
proctor
sexton
trustee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها