معنی و ترجمه کلمه گرد کردن به انگلیسی گرد کردن یعنی چه

گرد کردن

agglomerate
conglobate
conglobe
gather
globe
roll
round
round off
rounding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها