معنی و ترجمه کلمه گرد کردن افزایشى به انگلیسی گرد کردن افزایشى یعنی چه

گرد کردن افزایشى

round up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها