معنی و ترجمه کلمه sternutator به فارسی sternutator یعنی چه

sternutator


داروى عطسه واشک اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها