معنی و ترجمه کلمه sticks به فارسی sticks یعنی چه

sticks


ورزش : خطاى بلندکردن چوب بيش از حد نشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها