معنی و ترجمه کلمه stilt به فارسی stilt یعنی چه

stilt


باچوب پا راه رفتن ،چوب پا،عصاى زير بغل ،ميله ،پادراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها