معنی و ترجمه کلمه stimulus ambiguity به فارسی stimulus ambiguity یعنی چه

stimulus ambiguity


روانشناسى : ابهام محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها