معنی و ترجمه کلمه sting به فارسی sting یعنی چه

sting


زخم نيش ،خلش ،سوزش ،گزيدن ،تير کشيدن ،نيش زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها