معنی و ترجمه کلمه stomacher به فارسی stomacher یعنی چه

stomacher


پيش دامنى قديمى زنانه ومردانه ،سينه بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها