معنی و ترجمه کلمه stonning to death به فارسی stonning to death یعنی چه

stonning to death


رجم
قانون ـ فقه : سنگسار کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها