معنی و ترجمه کلمه stood به فارسی stood یعنی چه

stood


(فعل ماضى)stand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها