معنی و ترجمه کلمه stop and go به فارسی stop and go یعنی چه

stop and go


پاس با دويدن گيرنده توپ به جلو و توقف کوتاه و دوباره به جلو براى پاس بلند،(فوتبال امريکايى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها