معنی و ترجمه کلمه straightening flute drill به فارسی straightening flute drill یعنی چه

straightening flute drill


علوم مهندسى : مته مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها