معنی و ترجمه کلمه straightjacket به فارسی straightjacket یعنی چه

straightjacket


)straitjacket(ژاکت ويژه خفت کردن ديوانگان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها