معنی و ترجمه کلمه strain limit به فارسی strain limit یعنی چه

strain limit


معمارى : حد تناسب ميان تنش و انبساط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها