معنی و ترجمه کلمه streptobacillus به فارسی streptobacillus یعنی چه

streptobacillus


(ميکروب شناسى )باسيلهاى زنجيرى وپيوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها